Σύστημα τηλεκατάρτισης Sinnefo Study

 

Η πλατφόρμα SS (Sinnefo Study) είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Συνδυάζει 2 συστήματα ανοιχτού κώδικα και αξιοποιεί έναν μεγάλο αριθμό εργαλείων για να καλύψει όλες τις ανάγκες που απαιτούνται για συστήματα εκαιδευτικού χαρακτήρα αλλά και συστήματα συνεδριακού τύπου.

 

 

Ασύγχρονη Εκπαίδευση / Συνεδρία

Η ασύγχρονη εκπαίδευση / συνεδρία παρέχετε μέσα από τη διευθνώς βραβευμένη και πιστοποιημένη πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα Moodle. Το Moodle διαθέτει δυνατότητες διαχείρισης χρηστών και οργάνωσης μαθημάτων/συνεδριών, όπως ορισμός διαφόρων επιπέδων πρόσβασης για διαφορετικούς χρήστες και δημιουργία διαφορετικών τάξεων/τμημάτων για διαφορετικά μαθήματα/συνεδρίες.

- Δυνατότητα προβολής πολλών ειδών υλικού όπως βίντεο, έγγραφα pdf, εικόνες, έγγραφα Word, παρουσιάσεις Powerpoint
- Ενσωμάτωση εικόνας, βίντεο και αρχείων pdf από πηγές web όπως πχ. Youtube, Vimeo κ.λ.π.
- Ενσωμάτωση συνδέσμων προς οποιοδήποτε website.
- Εύκολία στη δημιουργία περιεχόμενου 
- Δυνατότητα μαζικής εισαγωγής χρηστών.

 

Σύγχρονη Εκπαίδευση/ Συνεδρία

Η σύγχρονη εκπαίδευση / συνεδρία υλοποιείται μέσα από την πλατφόρμα Big Blue Button. Ένα ισχυρό εργαλείο για τη διεξαγωγή μαθημάτων και συναντήσεων από απόσταση, που προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες πλατφόρμες από απόσταση.

Το Big Blue Button προσφέρει μια πλούσια σουίτα εργαλείων που διευκολύνουν τη διαδραστική εκπαίδευση και τη συνεργασία ανάμεσα σε παρουσιαστές και λοιπούς χρήστες. Μεταξύ αυτών των εργαλείων περιλαμβάνονται εικονικός πίνακας, chat, screen sharing, breakout rooms, whiteboards και διάφορες επιλογές κάμερας.

- Συνομιλία μεταξύ παρουσιαστή και λοιπών χρηστών σε πραγματικό χρόνο.
- Χρήση κάμερας από όλους τους χρήστες.
- Γραπτή συνομιλία (chat) κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
- Διαμοιρασμός αρχείων ζωντανά..
- Καταγραφή συνεδρίας με δυνατότητα λήψης.
- Διαμοιρασμό επιφάνειας εργασίας σε πραγματικό χρόνο.

 

Συνολικά, τόσο το Big Blue Button όσο και το Moodle είναι δυνατά εργαλεία για τη διεξαγωγή μαθημάτων / συνεδριών από απόσταση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία πλούσιων και διαδραστικών εκπαιδευτικών εμπειριών.

 

Κόστος

Το κόστος προκύπτει από τον εκτιμώμενο αριθμό ταυτόχρονων χρηστών σε σύγχρονη και σύγχρονη συνεδρία, σε συνδυασμό με τον όγκο δεδομένων που θα χρειαστεί να αναρτηθεί στο σύστημα.

Είναι θετικό ότι οι αναφερόμενες μεταβλητές μπορούν να παραμετροποιηθούν όποτε κριθεί απαραίτητο χωρίς να πρέπει ο πελάτης να αλλάξει σύστημα.

 

Στιγμιότυπα

      

 Το σύστημα διατίθεται σε 2 πακέτα

- Sinnefo Study με δυνατότητα διαχείρισης έως και 20 ταυτόχρονους χρήστες

- Sinnefo Study Medium με δυνατότητα διαχείρισης έως και 50 ταυτόχρονους χρήστες

- Sinnefo Study Plus με δυνατότητα διαχείρισης έως και 100 ταυτόχρονους χρήστες

- Sinnefo Study 3 με δυνατότητα διαχείρισης έως και 20 ταυτόχρονους χρήστες

- Sinnefo Study Max με δυνατότητα διαχείρισης έως και 500 ταυτόχρονους χρήστες